Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Định.   Năm 1953 có đàn Mandoline đầu tiên. Năm 1954 di cư vào Nam.

Năm 1954 học tại trường tiểu học Đỗ Hữu Phương, Saigon. 1955 học lớp Đệ Thất trung học Hồ Ngọc Cẩn.  1956 lên Đệ Lục được di chuyển cả lớp về Chu Văn An. Năm 1958 một lần nữa cả lớp lại chuyển về trường Trần Lục học lớp Đệ Tứ, sau khi đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp, học hết lớp Đệ Tam và một lần nữa cả lớp lại chuyển về trường Nguyễn Trăi năm 1960 học lớp Đệ Nhị.

 

Vũ Thành An ở phía trên bên phải

Lớp Đệ Tứ trường Trần Lục, Du Tử Le âđầu hàng thứ ba từ dưới lên phía trái

Kỳ thi Tú Tài 1 năm 1961 bị rớt về trường Hưng Đạo học tiếp Đệ Nhị, năm 1963 đậu Tú Tài Toàn Phần.  Trong suốt thời gian trung học đều tham gia hoạt động văn nghệ trong lớp: ca hát, đóng kịch, làm bích báo.  Sáng tác ca khúc đầu tiên năm 1959 bị thầy là Nhạc Sỹ Chung Quân chê. Trong thời gian học tại trung học Hưng Đạo sáng tác nhạc cuả các bài Không Tên Số 2, Không Tên Số 6, Không Tên Số 8.

Năm 1963 được Linh Mục Trần Đức Huynh, Giám Đốc trường Hưng Đạo cho dạy lớp Đệ Thất để có tiền tiếp tục học Đại Học.  Tiếp tục dạy học cho đến năm 1973 th́ nghỉ v́ quá bận rộn trong công tác Trưởng Cơ Sở Dân Vận Gia Định.

Cuối năm 1963 được nhận vào làm Phóng Viên Đài Phát Thanh Saigon.  Gặp Nhà Thơ Nguyễn Đ́nh Toàn, 1965 cùng với Nguyễn Đ́nh Toàn sáng tác T́nh Khúc Thứ Nhất, bắt đầu làm chương tŕnh Nhạc Chủ Đề cùng Nguyễn Đ́nh Toàn.

Năm 1965 bị chấn động tinh thần mạnh v́ cuộc t́nh gẫy đổ, sáng tác bài Không Tên Cuối Cùng

Năm 1967 gặp gỡ lần thứ hai, động viên nhập ngũ khóa 25 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức.  Năm 1968 một lần nữa cuộc t́nh găy đổ, sáng tác Bài Không Tên Số Hai.

Năm 1969 lập gia đ́nh.

Năm 1972 tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa.

Năm 1973 làm Trưởng Cơ Sở Dân Vận Gia Định, 1974 .Trưởng Phân Khối Văn Hóa, Văn Hoá Vụ Bộ Thông Tin Chiêu Hồi. 1974 Phụ Tá Trưởng Khối Chương Tŕnh Thời Sự kiêm Trưởng Phân Khối Chương Tŕnh, Trưởng Phân Khối Kế Họach Hệ Thống Truyền Thanh Việt Nam Cộng Ḥa.

Làm việc tới 10:10 sáng ngày 30 tháng 4 băm 1975.

1975-1985: Cải tạo, đoạn đời đầy oan trái, gia đ́nh găy đổ

21 tháng 3 năm 1981: Biến cố quan trọng nhất: Rửa tội vào đạo Công Giáo

1987 lập lại gia đ́nh

1991 Định cư tại Orange County Hoa Kỳ, 1992 về ở hẳn tại Portland Oregon cho đến nay.

Đến Orange County, California, USA 1991

Cùng các Nhạc Sỹ đàn anh:

Từ phải sang trái: Văn Phụng, Song Ngọc, Nam Lộc, Phạm Duy, Hoàng Trọng, Nhật Bằng, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Túc, Vũ Thành An, Từ Công Phụng.

1996: Theo học Thần Học.

1999:  Được phong chức Đọc Sách ( Reader ) và Acolyte ( Thừa tác viên bàn thờ)

2001:  Được phong chức Ứng Viên Phó Tế: Deacon Candidate  tại Tổng Giáo Phận Portland.

November 23, 2002: Phong chöùc Phoù Teá