Nhân Bản  1  Từ Đầu Trời Cuôi Đất

Nhân Bản 2 Khi Tôi Hát Bài Ca Tình Yêu

Nhân Bản 3 Dịu Mát Cơn Mưa

Nhân Bản 4 Dòng Sông Ngu Ngơ

Nhân Bản  5  Dòng Sông Dân Sóng

Nhân Bản  6  Hồng Xuân Áo Mới

Nhân Bản  7  Bước Phiêu Bồng

Nhân Bản  8  Chim Non Sợn Mưa

Nhân Bản  9  Người Về

Nhân Bản  10  Tiếng Thời Gian

Nhân Bản  11  Thà Đừng Có

Nhân Bản  12  Những Ngày Anh Đi Khỏi

Nhân Bản  13  Đường Em Bóng Chiều Đã Xế

Nhân Bản  14 Xuân Hồng

Nhân Bản  15 Tình Người

Nhân Bản  16 Cám Ơn Trời Ơn Người

Nhân Bản  17 Tưởng Tình Yêu Đã Chết

Nhân Bản  18 Mầu Xanh Xây Lá

Nhân Bản  19 Những Ngày Ở Thanh Hoá

Nhân Bản  20 Cánh Chim Lạc Hướng

Nhân Bản  21  Mỗi Năm Độ Tết Đến

Nhân Bản  22  Như Lá Nhớ Rừng

Nhân Bản  23 Như con quay cuồng

Nhân Bản  24  Mong làm Dòng Suối

Nhân Bản  25  Chung một Tấm Lòng

Nhân Bản  26  Chờ Đợi Mãi Thôi

Nhân Bản  27  Chiều Xuống Như Mùa Đông

Nhân Bản  28  Lời Hẹn Ước Chung

Nhân Bản  29  Một Lần Gặp Gỡ

Nhân Bản  30  Mắt Nâu Bồ Câu

Nhân Bản  31  Cúi Đầu Nguyện Cầu

Nhân Bản  32  Nghiêng Ngả

Nhân Bản  33  Giữa Tâm Hồn Ta

Nhân Bản  34  Từng Phút Giây

Nhân Bản  35  Thân Cỏ hoa

Nhân Bản  36  Hát Lên Đi

Nhân Bản  37  Ta là Kiếp chim

Nhân Bản  38  Đường Lữ Thứ

Nhân Bản 39  Chia nhau làn Khói

Nhân Bản 40  Cháy Bỏng Tình Cố Hương

Nhân Bản 41  Loanh quanh một Kiếp Lưu Đầy

Nhân Bản 42  Ước Vọng Thành Thinh Không

Nhân Bản 43  Cha viết cho con

Nhân Bản  44  Phương Hoà

Nhân Bản  45  Làn Khói xanh

Nhân Bản 46  Cho Một Lời Thiết Tha

Nhân Bản 47  Tìm Gốc Thờii gian

Nhân Bản 48  Đường Đi Trên Bàn Tay

Nhân Bản 49  Mươi Năm Chờ Phút Giây Này

Nhân Bản 50  Trả Lại Em Cuộc Đời

Nhân Bản 52  Một Đời Thong Dong Vui Sống

Nhân Bản 53 Đời Biết Trôi Về Đâu

Nhân Bản 54  Ôi Hạnh Phúc Trên Đời Này Vô Cùng

Nhân Bản 55  Lửng Lơ Giữa Trời

Nhân Bản 56  TâmTình Lá Cỏ

Nhân Bản 57  Chiều Bataan

Nhân Bản 58   Xa lạ

Quê Hương Đau Khổ - Thơ Đỗ Vân Thảo