Trong hồ sơ Đáp Ca đã có đầy đủ những Thánh Vịnh dùng trong các Thánh Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng.


Trước khi mở hồ sơ xin qúy vị xem Sách Lễ để biết Thánh Vịnh số mấy sẽ được dùng trong Thánh Lễ qúy vị phụ trách. Sau đó sẽ mở Thánh Vịnh đó trong trang web này. Trên cùng phía trái của bản nhạc qúy vị sẽ thấy phần chỉ dẫn, Thánh Lễ nào hát câu Đáp nào và những câu kể nào. Bên cạnh đó qúy vị sẽ thấy câu xướng trước Phúc Aâm là số mấy. Qúy vị sẽ tìm thấy câu xướng thích hợp trong cùng hồ sơ với chữ viết tắt x ( ví dụ Xướng số 6 là x6 ). Trong CD này có cả những câu Đáp theo sách Lễ mới và cũ.


Toàn bộ Thánh Vịnh từ số đến 150 đã được VTA soạn thành ca khúc được viết tắt là TV1 tới TV150 ( được chia làm 3 hồ sơ cho dễ tìm: TV1-TV50, TV51- TV100, TV101-150). Trong mỗi Thánh Vịnh có chỉ dẫn trong việc xử dụng cho Đáp Ca Lễ Chúa Nhật , Lễ Trọng và cả Lễ Hàng Ngày . Câu xướng thích hợp được tìm thấy trong hồ sơ Câu Xướng.Phần cuối trang có Chú Thích dựa theo bộ Thánh Kinh, phần Thánh Vịnh của Linh Mục Nguyễ Thế Thuấn.


Có điều gì cần biết thêm xin qúy vị liên lạc vuthanhan@yahoo.com